Photos for documents

Zdjęcia do dokumentów

decor-2-big-gold

Wykonujemy zdjęcia do ponad 200 rodzajów dokumentów m. in.:

  • paszportowe biometryczne (ISO/IEC 19794-5 oraz w oparciu o standardy ICAO) dla dzieci i dorosłych

  • dowodowe dla dzieci i dorosłych (35×45 mm)

  • prawo jazdy (35×45 mm oraz do wniosku elektronicznego 480×615 px)

  • legitymacyjne (w tym również w wersji elektronicznej)

  • dyplomowe (45×65 mm)

  • świadectwa maturalne (37×52 mm)

  • wizowe (USA, Chiny, itd.)

  • niestandardowe (dowolne wymiary)

  • oraz wiele innych formatów z Polski (ponad 80 wzorów dokumentów) oraz innych 55 krajów Świata.

Zdjęcia wykonujemy w wersji tradycyjnej (papierowej) lub w wersji cyfrowej (na płycie CD) w ciągu 15 minut.